Business is booming.

Toán lớp 12 Các bạn cho mình xin đáp án nhé tất cả

0
Toán lớp 12 Các bạn cho mình xin đáp án nhé tất cả

Câu trả lời ( )

 1. aihong

  0

  2022-07-26T07: 51: 30 + 00: 00 Ngày 26 tháng 7 năm 2022 lúc 7:51 sáng
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  $ P = 1 + a $

  Giải thích các bước:

  $ quad P = dfrac {a ^ { tfrac13} left (a ^ { tfrac12} – a ^ { tfrac52} right)} {a ^ { tfrac14} left (a ^ { tfrac72} – a ^ { tfrac {19} {12}} right)} $

  $ to P = dfrac {a ^ { tfrac13} .a ^ { tfrac12} left (1 – a ^ 2 right)} {a ^ { tfrac14} .a ^ { tfrac {7} { 12}} left (1-a right)} $

  $ to P = dfrac {a ^ { tfrac56} left (1 – a right) (1 + a)} {a ^ { tfrac56} left (1- a right)} $

  $ đến P = 1 + a $

Leave A Reply

Your email address will not be published.