Business is booming.

Toán Lớp 12 Bạn có $ 500,000 trong IRA (Tài khoản Hưu trí Cá nhân) khi nghỉ hưu. Bạn có thể đầu tư số tiền này vào hai quỹ:

0
Toán Lớp 12 Bạn có $ 500,000 trong IRA (Tài khoản Hưu trí Cá nhân) khi nghỉ hưu. Bạn có thể đầu tư số tiền này vào hai quỹ:

Câu trả lời ( )

 1. cattian

  0

  2022-07-11T20: 23: 08 + 00: 00 07/11/2022 lúc 20:23
  Câu trả lời

  Trả lời + Giải thích các bước giải:

  Giả sử số tiền đặt vào Quỹ A và Quỹ B lần lượt là a (hàng nghìn đô la) và b (hàng nghìn đô la).

  Vì vậy, chúng tôi cs:

  a + b = 500

  Tiền lãi hàng năm tương ứng trong Quỹ A và Quỹ B lần lượt là 0,052a (hàng nghìn đô la) và 0,077b (hàng nghìn đô la).

  Vì lợi nhuận hàng năm là 34.000 đồng

  Vì vậy, chúng tôi cs:

  0,052a + 0,077b = 34

  ⇔ 52a + 77b = 34.000

  Vậy ta cs a = 180, b = 320

  Vì vậy, đặt quỹ A ở mức 18,000 và quỹ B là 320,000.

  $ frac {T _ {@ HaiZZZ @}} {} $

Leave A Reply

Your email address will not be published.