Business is booming.

Toán lớp 11 tại sao lại là cos pi / 6 .sinx -sin pi / 6.cosx = 1/2 tại sao lại trở thành – ==== >> sin (x-pi / 6) = 1/2 nhé, vậy thi đâu. diễn ra?

0
Toán lớp 11 tại sao lại là cos pi / 6 .sinx -sin pi / 6.cosx = 1/2 tại sao lại trở thành – ==== >> sin (x-pi / 6) = 1/2 nhé, vậy thi đâu. diễn ra?

Trả lời ( )

 1. hoaianh

  0

  2022-05-23T06: 37: 51 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 06:37
  Câu trả lời

  Trả lời:

  Giải thích các bước:

  sin (ab) = sina cosb – cosa sinb

  Đây là công thức nên bạn phải nhớ

  mon-toan-lop-11-tai-sao-cos-pi-6-sin-sin-pi-6-cos-1-2-tai-sao-lai-thanh-sin-pi-6-1-2- duke-to-vay

 2. Ngochoa

  0

  2022-05-23T06: 38: 21 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 06:38
  Trả lời

  $ sin x. cos dfrac { pi} {6} – cos x. sin dfrac { pi} {6} = dfrac {1} {2} $

  $ Leftrightarrow sin (x- dfrac { pi} {6}) = dfrac {1} {2} $

  Áp dụng công thức cộng cho sin, góc $ alpha – beta $:

  $ sin ( alpha – beta) = sin alpha.cos beta – cos alpha.sin beta $

  Đây $ alpha = x $, $ beta = dfrac { pi} {6} $

Leave A Reply

Your email address will not be published.