Business is booming.

Toán lớp 10 Tìm tập xác định của các hàm số sau y = root 2x-5

0
Toán lớp 10 Tìm tập xác định của các hàm số sau y = root 2x-5

Câu trả lời ( )

 1. avilan

  0

  2022-07-25T18: 51: 30 + 00: 00 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 lúc 6:51 chiều
  Câu trả lời

  `y = sqrt {2x – 5} bộ`

  `<=> 2x – 5> = 0 ‘

  `<=> 2x> = 5 ‘

  `<=> x> = 5/2 ‘

  `Vậy D =`[`5/2`;+[`5/2`;+[`5/2`;+[`5/2`;+ )

 2. Thanh Bình

  0

  2022-07-25T18: 51: 57 + 00: 00 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 lúc 6:51 chiều
  Câu trả lời

  `y = sqrt {2x-5} ‘

  Thời hạn: `2x-5> = 0`

  `<=>2x> = 5 ‘

  `<=>x> = 5/2 ‘

  Vậy: TXĐ: `D =[5/2;+∞)`[5/2;+∞)`[5/2;+∞)`[5/2;+∞)`

Leave A Reply

Your email address will not be published.