Business is booming.

Toán lớp 10 tìm A hợp B, A giao B, A khác B, B chênh A, phần bù của A thuộc R, phần bù của B thuộc R

0
Toán lớp 10 tìm A hợp B, A giao B, A khác B, B chênh A, phần bù của A thuộc R, phần bù của B thuộc R

Trả lời ( )

 1. Tuấn

  0

  2022-04-09T16: 19: 35 + 00: 00 Ngày 9 tháng 4 năm 2022 lúc 4:19 chiều
  Trả lời

  Để đáp ứng:

  Giải thích các bước:

  mon-toan-lop-10-tim-a-hop-ba-Giao-ba-hieu-bb-hieu-a-phan-bua-a-trong-r-phan-bu-cua-trong-

 2. maianhtu

  0

  2022-04-09T16: 20: 11 + 00: 00 Ngày 9 tháng 4 năm 2022 lúc 4:20 chiều
  Trả lời

  Để đáp ứng:

  Giải thích các bước:

  a) `A∪B = (- ∞; + ∞)`

  `A∩B =[1;2]`

  `A \ B = (- ∞; 0]`

  `B \ A = (2; + ∞) ‘

  `C_ mathbb {R} A = (2; + ∞) ‘

  `C_ mathbb {R} B = (- ∞; 0]`

  b) `A∪B =[-1;7)`

  `A∩B={5}`

  `A\B=[-1;4]`

  `B \ A = (5; 7) ‘

  `C_ mathbb {R} A = (- ∞; -1) ∪ (5; + ∞)`

  `C_ mathbb {R} B = (- ∞; 4]∪[7;+∞)`[7;+∞)`[7;+∞)`[7;+∞)`

Leave A Reply

Your email address will not be published.