Business is booming.

Toán học lớp 9 Một robot được thiết kế để đi thẳng. Rô-bốt xuất phát từ vị trí A đi thẳng 2m, quay sang trái một góc 900, sau đó đi thẳng được 4m thì quay

0
Toán học lớp 9 Một robot được thiết kế để đi thẳng. Rô-bốt xuất phát từ vị trí A đi thẳng 2m, quay sang trái một góc 900, sau đó đi thẳng được 4m thì quay

Câu trả lời ( )

 1. diemchau

  0

  2022-07-25T05: 34: 46 + 00: 00 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 lúc 05:34
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  $ 14,3 (triệu) $

  Giải thích các bước:

  Quỹ đạo của robot là $ ACDB $ quay

  Kéo $ BF perp AC $ vào $ F; FROM perp BF $ đến $ E $

  $ DEFC, widehat {E_1} = widehat {F} = widehat {C_1} = 90 ^ o $

  $ Rightarrow DEFC $ là một hình chữ nhật

  $ Mũi tên phải EF = DC = 4 m; DE = FC $

  $ Delta DEB $ bình phương thành $ E, widehat {D_1} = 45 ^ o $

  $ Rightarrow BE = BD sin 45 ^ o = 5 sqrt {2}; DE = BD cos 45 ^ o = 5 sqrt {2} \ BF = BE + EF = 4 + 5 sqrt {2} \ FA = FC + CA = DE + CA = 5 sqrt {2} + $ 2

  $ Delta BAF $ bình phương thành $ F $

  $ Rightarrow BA = sqrt {BF ^ 2 + FA ^ 2} khoảng 14,3 (m) $

  mon-toan-lop-9-mot-con-robot-production-device-ke-co-the-di-thang-robot-uat-phat-tu-vi-tri-a-di-thang-2

Leave A Reply

Your email address will not be published.