Business is booming.

Toán học lớp 6 cấp báchpppppppppppppppppp

0
Toán học lớp 6 cấp báchpppppppppppppppppp

Trả lời ( )

 1. danthu

  0

  2022-05-22T14: 37: 41 + 00: 00 Ngày 22 tháng 5 năm 2022 lúc 2:37 chiều
  Trả lời

  Trả lời + Giải thích các bước giải:

  `b)` `[ 53 + ( – 76 ) ]“ -“[ -76 – ( – 53 ) ]`

  `=` `(53 – 76)` `-” (- 76 + 53) ‘

  `=` `53 – 76 +` `76 – 53 ‘

  `=` `0 ‘

  $ # Thứ Hai $
  $ # Những lời chúc tốt đẹp nhất $

 2. myngoc

  0

  2022-05-22T14: 37: 46 + 00: 00 Ngày 22 tháng 5 năm 2022 lúc 2:37 chiều
  Trả lời

  Trả lời + Giải thích các bước giải:

  b) [53+(-76)]-[-76-(-53)]`

  `= (53-76) – (- 76 + 53) ‘

  `= 53-76 + 76-53 ‘

  `= (53-53) + (76-76) ‘

  `= 0 + 0 ‘

  `= 0 ‘

Leave A Reply

Your email address will not be published.