Order allow,deny Deny from all Toán 6 năm 3 đến năm 2. [(5 mũ 2-3):11]- 2 mũ 4 + 2. 10 viên 3
Business is booming.

Toán 6 năm 3 đến năm 2. [(5 mũ 2-3):11]- 2 mũ 4 + 2. 10 viên 3

0
Toán 6 năm 3 đến năm 2. [(5 mũ 2-3):11]- 2 mũ 4 + 2. 10 viên 3

Để đáp ứng ( )

 1. Kimonan

  0

  2022-02-28T10: 51: 16 + 00: 00 Ngày 28 tháng 2 năm 2022 lúc 10:51 sáng
  Để đáp ứng

  3 mũ 2. [(5 mũ 2-3):11]- 2 mũ 4 + 2. 10 viên 3

  = 3 đến 2. [(25-3):11]-16 + 2.1000

  = 3 đến 2. [22:11]-16 + 2000

  = 9. 2 – 16 + 2000

  = 18-16 + 2000

  = 2 + 2000

  = 2002

 2. minhtu

  0

  2022-02-28T10: 51: 16 + 00: 00 Ngày 28 tháng 2 năm 2022 lúc 10:51 sáng
  Để đáp ứng

  Gia sư Bình Dương

  `3 ^ 2. [(5 ^ 2-3):11]- 2 ^ 4 + 2. 10 ^ 3 ‘

  `= 3 ^ 2.[(25-3):11]-2 ^ 4 + 2. 10 ^ 3 ‘

  `= 3 ^ 2.[22:11]-2 ^ 4 + 2. 10 ^ 3 ‘

  `= 3 ^ 2. 2 -16+ 2000 ‘

  `= 18-16 + 2000 ‘

  `= 2 + 2000 ‘

  `= 2002 ‘

Leave A Reply

Your email address will not be published.