Business is booming.

Tính hợp lí toán lớp 6: 4567 + (1234 – 4567) – 4

0
Tính hợp lí toán lớp 6: 4567 + (1234 – 4567) – 4

Câu trả lời ( )

 1. thubichdan

  0

  2022-07-21T08: 53: 40 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 8:53 sáng
  Câu trả lời

  4567 + (1234 – 4567) – 4

  = 4567 + 1234 – 4567 – 4

  = (4567-4567) + (1234-4)

  = 0 + 1230

  = 1230

 2. truongankim

  0

  2022-07-21T08: 53: 44 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 8:53 sáng
  Câu trả lời

  4567 + (1234 – 4567) – 4 = 4567 +1234 -4567 -4

  = (4567 -4567) + (1234 -4)

  = 0 + 1230 = 1230

Leave A Reply

Your email address will not be published.