Business is booming.

Tin học lớp 7 Câu 1: Địa chỉ ô bao gồm tên của cột và tên của hàng mà ô đó có. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ ô: A. E B. 6 C. E6 D. 6E Câu 2: Để nhập

0
Tin học lớp 7 Câu 1: Địa chỉ ô bao gồm tên của cột và tên của hàng mà ô đó có. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ ô: A. E B. 6 C. E6 D. 6E Câu 2: Để nhập

Câu trả lời ( )

 1. Ngocdiep

  0

  2022-06-18T16: 31: 31 + 00: 00 Ngày 18 tháng 6 năm 2022 lúc 4:31 chiều
  Câu trả lời

  Vấn đề 1: Địa chỉ ô bao gồm tên cột và tên hàng mà ô nằm trên. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ ô:

  A.E

  B.6

  C.E6

  D.6E

  Câu 2: Để nhập dữ liệu vào một ô, hãy làm theo các bước sau:

  A. Nhập dữ liệu và nhấn phím Enter.

  B. Nháy chuột vào ô này, nhập dữ liệu từ bàn phím.

  . Bấm vào ô và nhấn phím Enter.

  D. Nhấp vào ô này, nhập dữ liệu bàn phím và nhấn phím Enter.

  Vấn đề 3: Để chèn một cột, chúng tôi thực hiện:

  A. Nhấp vào một hàng và chọn tab Trang chủ -> Chèn lệnh.

  B. Nháy chuột vào một cột và chọn tab Home -> Insert command.

  C. Nháy chuột vào một hàng và chọn tab lệnh Home -> Delete.

  D. Nháy chuột vào một cột và chọn tab lệnh Home -> Delete.

  Vấn đề 4: Một khối là một nhóm các ô liền kề tạo thành một hình chữ nhật. Biểu tượng nào sau đây là ký hiệu của một khối?

  A.A3 → B5

  B.A3: B5

  c.A3, B5

  D.A3; B5

  Câu hỏi 5: Trong số các công thức sau, công thức đúng trong Excel là:

  MỘT. = (5 ^ 2 + 10) * 5

  B. = (25 – 10): 3 * 7

  C = 22 +16: 3

  D. = (13 + 2 ^ 3) / 3 x 5

  Câu hỏi 6: Bạn có thể lưu một bảng tính đã có trên máy tính của mình bằng một tên khác bằng cách sử dụng lệnh:

  A. Tệp -> Lưu

  C. Tệp -> Mở

  B. Tệp -> Lưu dưới dạng

  D. Tệp -> Đóng

 2. Giangnguyen

  0

  2022-06-18T16: 31: 39 + 00: 00 Ngày 18 tháng 6 năm 2022 lúc 4:31 chiều
  Câu trả lời

  1 C

  2. d

  3.b

  4.b

  5. a

  6.c

Leave A Reply

Your email address will not be published.