Business is booming.

Tin học lớp 6 Em hãy cho biết siêu liên kết (hyperlink) là gì?

0
Tin học lớp 6 Em hãy cho biết siêu liên kết (hyperlink) là gì?

Câu trả lời ( )

 1. danthu

  0

  2022-05-25T09: 00: 22 + 00: 00 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 9:00 sáng.
  Câu trả lời

  Trong máy tính, một siêu liên kết, hay đơn giản là một liên kết, là một tham chiếu đến tài liệu mà người dùng có thể nhấp vào. Một siêu liên kết trỏ đến toàn bộ tài liệu hoặc đến một mục cụ thể trong tài liệu. … Các tài liệu có chứa siêu liên kết được gọi là nguyên liệu của nó.

  đó là nó

  làm ơn

 2. diemmy

  0

  2022-05-25T09: 00: 59 + 00: 00 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 9:00 sáng.
  Câu trả lời

  Siêu liên kết, giống như liên kết, là những liên kết mà người dùng có thể nhấp vào. Khi được nhấp vào, nó sẽ chuyển hướng đến toàn bộ tài liệu hoặc một số tài liệu mà người dùng đang tìm kiếm.

Leave A Reply

Your email address will not be published.