Business is booming.

Tin học lớp 6 Câu 11: Lưu văn bản có nghĩa là: A. văn bản bị xóa khỏi màn hình B. văn bản bị xóa khỏi thiết bị lưu trữ C. văn bản được ghi vào thiết bị

0
Tin học lớp 6 Câu 11: Lưu văn bản có nghĩa là: A. văn bản bị xóa khỏi màn hình B. văn bản bị xóa khỏi thiết bị lưu trữ C. văn bản được ghi vào thiết bị

Để đáp ứng ( )

 1. Tuấn

  0

  2022-02-28T10: 41: 10 + 000: 00 Ngày 28 tháng 2 năm 2022 lúc 10:41 sáng.
  Để đáp ứng

  11c

  12a

  13b

  14b

  15 ngày

  16b

  17a

  18c

  19c

  20c

 2. Tuyetanhthu

  0

  2022-02-28T10: 41: 21 + 00: 00 Ngày 28 tháng 2 năm 2022 lúc 10:41 sáng
  Để đáp ứng

  Câu 11: MỌI THỨ

  câu 12: A

  câu 13: BUG

  Câu 14: XONG

  Câu 15: C

  Câu 16: BUG

Leave A Reply

Your email address will not be published.