Business is booming.

Tin học lớp 11 mong anh trả lời sớm em xin cảm ơn

0
Tin học lớp 11 mong anh trả lời sớm em xin cảm ơn

Câu trả lời ( )

 1. diepbich

  0

  2022-07-11T20: 38: 41 + 00: 00 07/11/2022 lúc 20:38
  Câu trả lời

  Bài 1:

  chương trình min;
  sử dụng crt;
  var a, b, c, d: integer;
  bắt đầu
  clrscr;
  write (‘nhap so a:’); readln (a);
  write (‘nhap so b:’); readln (b);
  write (‘nhap so c:’); readln (c);
  write (‘nhap so d:’); readln (d);
  nếu (có
  nếu (b
  nếu (c
  nếu (d
  đọc
  chấm dứt.

  Bài 2:

  chương trình am_duong;

  sử dụng crt;

  var a: số nguyên;

  bắt đầu

  clrscr;

  write (‘nhap so a:’); readln (a);

  if (a> 0) then writeln (a, ‘là một so sánh’);

  if (a <0) then write ln (a, 'la so am');

  if a = 0 then writeln (a, ‘không có nghĩa là không phải là’);

  đọc

  chấm dứt.

  Bài 3:

  chuỗi chương trình;

  sử dụng crt;

  var a: số nguyên;

  bắt đầu

  clrscr;

  write (‘nhap so a:’); readln (a);

  if (a mod 2 = 0) thì viết ln (a, ‘la so chan’)

  else writeln (a, ‘shift’);

  đọc

  chấm dứt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.