Business is booming.

Tiếng Anh lớp 9 không giải thích Biểu thức trong ngoặc 1. Biểu thức trong ngoặc là một từ hoặc những từ bổ sung chi tiết cho câu là essen

0
Tiếng Anh lớp 9 không giải thích Biểu thức trong ngoặc 1. Biểu thức trong ngoặc là một từ hoặc những từ bổ sung chi tiết cho câu là essen

Câu trả lời ( )

 1. mainocquynhnhu

  0

  2022-07-21T08: 43: 31 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 8:43 sáng
  Câu trả lời

  Câu trả lời được in đậm!

  Đầu tiên. Biểu thức trong ngoặc đơn là một từ hoặc các từ

  thêm chi tiết vào một câu

  rất cần thiết cho một câu
  2. Một biểu thức trong ngoặc đơn không thay đổi cơ sở của câu

  dấu câu hoặc độ dài

  cấu trúc hoặc ý nghĩa
  3. Nếu một biểu thức trong ngoặc đơn bị cắt khỏi một câu, câu

  sẽ không có ý nghĩa

  vẫn sẽ có ý nghĩa
  4. “Nhiệt độ toàn cầu, như dự đoán, đang tăng lên.” Biểu thức trong ngoặc đơn là

  như mong đợi

  đang trên đà phát triển
  5. Trong câu hỏi 4 trên, câu nào cho biết dấu ngoặc đơn bắt đầu và kết thúc ở đâu?

  một tập hợp các dấu ngoặc kép

  một cặp dấu phẩy
  6. Ai có thể tách dấu ngoặc ở giữa câu với phần còn lại của câu?

  dấu phẩy, dấu ngoặc đơn hoặc dấu gạch ngang dài

  dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc dấu ngoặc kép
  bảy. Câu nào chứa biểu thức trong ngoặc đơn?

  Giao thông là khủng khiếp, như thường lệ.

  Nó không phải lúc nào cũng tệ, phải không?
  số 8. “Cô ấy thích anh ấy rất nhiều – hoặc có vẻ như vậy.” Biểu thức trong ngoặc là gì?

  nhiều

  hoặc có vẻ như vậy
  9. Câu nào bao gồm một biểu thức dấu ngoặc đơn đúng dấu câu?

  Nhạc rock (hay rock-n-roll) bắt đầu ở Mỹ.

  Nhạc rock, hay rock-n-roll, bắt đầu ở Mỹ.
  Mười. “Trump – như tất cả chúng ta đều biết bây giờ – đã thắng cử.” Không có dấu ngoặc đơn, câu là

  như tất cả chúng ta đều biết bây giờ

  Trump thắng cử

 2. thubichdan

  0

  2022-07-21T08: 43: 59 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 8:43 sáng
  Câu trả lời

  Đầu tiên. thêm chi tiết vào một câu
  2. cấu trúc hoặc ý nghĩa
  3. vẫn sẽ có ý nghĩa
  4. như mong đợi
  5. một cặp dấu phẩy
  6. dấu phẩy, dấu ngoặc đơn hoặc dấu gạch ngang dài
  bảy. Giao thông là khủng khiếp, như thường lệ.
  số 8. hoặc có vẻ như vậy
  9. Nhạc rock (hay rock-n-roll) bắt đầu ở Mỹ.
  Mười. Trump thắng cử

  * Xin vui lòng, tốt nhất! *

  #KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP!#

Leave A Reply

Your email address will not be published.