Business is booming.

Tiếng Anh lớp 9 Không có cửa hàng nào gần tôi. -> Tôi ước gì–. Làm ơn giúp tôi với !!! phiếu bầu đầy đủ này

0
Tiếng Anh lớp 9 Không có cửa hàng nào gần tôi. -> Tôi ước gì–. Làm ơn giúp tôi với !!! phiếu bầu đầy đủ này

Trả lời ( )

 1. Minhuyen

  0

  2022-04-09T04: 30: 38 + 00: 00 Ngày 9 tháng 4 năm 2022 lúc 4:30 sáng
  Trả lời

  Tôi muốn có một cửa hàng gần tôi.

 2. hienchau

  0

  2022-04-09T04: 30: 47 + 00: 00 Ngày 9 tháng 4 năm 2022 lúc 4:30 sáng
  Trả lời

  Không có cửa hàng nào gần tôi.

  Tôi ước có những cửa hàng gần tôi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.