Business is booming.

Tiếng Anh Lớp 9 Anh ấy (rời đi) -… nhà 2 tuần trước và chúng tôi (đã không nghe thấy) = .. từ anh ấy kể từ khi

0
Tiếng Anh Lớp 9 Anh ấy (rời đi) -… nhà 2 tuần trước và chúng tôi (đã không nghe thấy) = .. từ anh ấy kể từ khi

Câu trả lời ( )

 1. anhthu

  0

  2022-07-22T23: 30: 13 + 00: 00 Ngày 22 tháng 7 năm 2022 lúc 11:30 tối
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  Anh ấy đã rời nhà cách đây 2 tuần và chúng tôi đã không nhận được tin tức từ anh ấy.

  Dịch bệnh :

  ⇒ Anh ta đã bỏ nhà đi cách đây 2 tuần và chúng tôi đã không nhận được tin tức từ anh ta.

  – Dựa trên Hiện tại hoàn hảo.

 2. thienthanh

  0

  2022-07-22T23: 30: 17 + 00: 00 Ngày 22 tháng 7 năm 2022 lúc 11:30 tối
  Câu trả lời

  Trân trọng

  my-tieng-anh-lop-9-he-left-home-2-week-ago-and-we-have-not-hear-from-him-since

Leave A Reply

Your email address will not be published.