Business is booming.

Tiếng Anh lớp 8 Chia V trong ngoặc =… (.I / try) liên lạc với Jenny cả buổi sáng nhưng không thấy cô ấy đâu cả

0
Tiếng Anh lớp 8 Chia V trong ngoặc =… (.I / try) liên lạc với Jenny cả buổi sáng nhưng không thấy cô ấy đâu cả

Trả lời ( )

 1. thienthanh

  0

  2022-04-09T04: 05: 10 + 000: 00 Ngày 9 tháng 4 năm 2022 lúc 4:05 sáng
  Trả lời

  Tôi đã thử liên lạc với Jenny cả buổi sáng nhưng tôi không thể tìm thấy cô ấy ở đâu

 2. anhthu

  0

  2022-04-09T04: 05: 14 + 00: 00 Ngày 9 tháng 4 năm 2022 lúc 4:05 sáng
  Trả lời

  …………… (. Tôi cố gắng) liên lạc với Jenny cả buổi sáng nhưng tôi không thể tìm thấy cô ấy ở đâu

  => Tôi đã thử

Leave A Reply

Your email address will not be published.