Business is booming.

Tiếng Anh lớp 7 Giúp tôi đang cần gấp

0
Tiếng Anh lớp 7 Giúp tôi đang cần gấp

Câu trả lời ( )

 1. thienthanh

  0

  2022-07-26T20: 50: 12 + 00: 00 Ngày 26 tháng 7 năm 2022 lúc 8:50 tối
  Câu trả lời

  `2.` đặt

  `→` gần đây: Dấu hiệu của quá khứ hoàn hảo.

  `3.` uống

  `→` khi tôi còn là một đứa trẻ: Dấu hiệu của quá khứ hoàn hảo.

  `4.` rửa

  `→` thường xuyên: Dấu hiệu hiện tại đơn giản.

  `5.` sẽ không vượt qua

  `→` nghĩ: DH là một tương lai đơn giản.

  `6.` a…. ho

  `→` Phần đầu tiên là hiện tại đơn và phần thứ hai là hiện tại tiếp diễn (vì có “bây giờ”)

  `7.` bài tập

  `→` try to do: cố gắng làm điều gì đó

  `8.` hắt hơi

  `→` keep doing: tiếp tục làm điều gì đó

  `9.` bạn sẽ

  `→` ngày mai: DH Simple Future.

  `10.` để ăn

  `→` Sau “dislike / dislike” là V_ing

  $ text {#Alice} $

 2. anhthu

  0

  2022-07-26T20: 51: 07 + 00: 00 Ngày 26 tháng 7 năm 2022 lúc 8:51 tối
  Câu trả lời

  Đầu tiên. Bạn ăn chưa gà rán tối qua?

  => đêm qua -> quá khứ đơn giản

  2 đặt trên rất nhiều cân gần đây.

  => gần đây-> hiện tại đơn giản

  3. tôi thường đồ uống coca cola khi tôi còn nhỏ.

  => thường -> hiện tại đơn

  4. Jane giặt giũ mặt của anh ấy thường xuyên để tránh vết bẩn

  => thường xuyên -> trình bày đơn giản

  5. Tôi nghĩ anh ấy không vượt qua kỳ thi. Anh ấy không học gì cả.

  => nghĩ + trình bày đơn giản

  6. Cô ấy đang có đau họng, và cô ấy ho kinh khủng bây giờ.

  => bây giờ -> hiện tại tiếp diễn

  7. Bạn nên thử tập thể dục một vài lần một tuần.

  => nên + VẼ

  8. Anh ấy giữ hovì vậy tôi nghĩ anh ấy bị cảm.

  => Bệnh tật + ing

  9. Cái gì bạn sẽ làm điều đó tối mai?

  => ngày mai + tương lai đơn giản

  10. Mẹ tôi không thích trong khi ăn Thức ăn nhanh.

  => Like + Ving

Leave A Reply

Your email address will not be published.