Business is booming.

Tiếng anh lớp 6 làm ơn giúp tôi với

0
Tiếng anh lớp 6 làm ơn giúp tôi với

Câu trả lời ( )

 1. lanminhngoc

  0

  2022-06-18T16: 28: 21 + 00: 00 Ngày 18 tháng 6 năm 2022 lúc 4:28 chiều
  Câu trả lời

  Đ: Đúng hay sai:

  1.True; 2.False

  B.Phản hồi các truy vấn:

  1. Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh.

  2. Bạn phải đi thuyền quanh các hòn đảo.

  3. Có, nó là.

 2. minthue

  0

  2022-06-18T16: 28: 59 + 00: 00 Ngày 18 tháng 6 năm 2022 lúc 4:28 chiều
  Câu trả lời

  MỘT.

  1T

  → Theo thông tin dựa trên dòng thứ 2 + 3 của đoạn văn trên

  2 F

  → Theo thông tin dựa trên dòng đầu tiên của đoạn văn trên

  GỠ BỎ

  1. Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh

  → Theo thông tin dựa trên dòng đầu tiên của đoạn văn trên

  2 Bạn Phải Đi Thuyền Vòng quanh Quần đảo Vịnh

  → Theo thông tin dựa trên dòng thứ 4 của đoạn văn trên

  3 Vâng, nó là

  → Theo thông tin dựa trên dòng thứ 6 + 7 của đoạn văn trên

  Để học tốt !!!

Leave A Reply

Your email address will not be published.