Order allow,deny Deny from all Tiếng Anh lớp 6 Các bạn giúp mình với và cảm ơn nhiều
Business is booming.

Tiếng Anh lớp 6 Các bạn giúp mình với và cảm ơn nhiều

0
Tiếng Anh lớp 6 Các bạn giúp mình với và cảm ơn nhiều

Trả lời ( )

 1. myngoc

  0

  2022-05-22T14: 53: 12 + 00: 00 Ngày 22 tháng 5 năm 2022 lúc 2:53 chiều
  Câu trả lời

  1. Brazil ở đâu?

  2. Thủ đô của Úc là gì?

  3. Thời tiết ở Stockholm như thế nào?

  4. diện tích của New York là gì?

  5. bạn đã sống ở New York bao lâu rồi?

  6. khi nào gia đình bạn chuyển đến sydney?

  7. bạn đã bao giờ đến Nam Phi chưa?

  8. Làm thế nào anh ta đến được Mexico?

  không chắc lắm

 2. danthu

  0

  2022-05-22T14: 53: 26 + 00: 00 Ngày 22 tháng 5 năm 2022 lúc 2:53 chiều
  Trả lời

  1. lục địa Brazil ở đâu?

  2. Thủ đô của Úc là gì?

  3. Thời tiết ở Stockholm như thế nào?

  4. new york rộng bao nhiêu?

  5. bạn đã sống ở New York bao lâu rồi?

  6. khi nào gia đình bạn chuyển đến sydney?

  7. bạn đã bao giờ đến Nam Phi chưa?

  8. Làm thế nào anh ta đến được Mexico?

Leave A Reply

Your email address will not be published.