Business is booming.

Tiếng anh lớp 6 bạn có thể hướng dẫn mình làm được không

0
Tiếng anh lớp 6 bạn có thể hướng dẫn mình làm được không

Câu trả lời ( )

 1. lanhoa

  0

  2022-07-09T21: 29: 41 + 00: 00 09/07/2022 lúc 09:29 PM
  Câu trả lời

  Giải pháp

  IV: Hoàn thành các câu với tính từ thích hợp từ mẫu:

  1: quốc gia 2: hài hước 3: dễ thương 4: phổ biến 5: giáo dục 6: khó xử

  7: nhàm chán 8: giải trí V: 1: on 2: in 3: in-on

  4: sau 5: trong 6: từ 7: trong 8: kích hoạt

 2. thucquyen

  0

  2022-07-09T21: 29: 55 + 00: 00 09/07/2022 lúc 09:29 PM
  Câu trả lời

  IV: 1: quốc gia

  2: buồn cười

  3: dễ thương

  4: phổ biến

  5: giáo dục

  6: vụng về

  7: nhàm chán

  8: giải trí

  V: 1: đã bật

  2 trong

  3: trên

  4: sau

  5: trong

  6: từ

  7: cho

  8: đã bật

Leave A Reply

Your email address will not be published.