Business is booming.

Tiếng Anh lớp 6 1. How do you feel now? – Tôi cảm thấy tốt hơn. A. too much B. less C. a lot D. a lot 2. …………… cuốn sách là của bạn hay của tôi? A. Ai B. Ai

0
Tiếng Anh lớp 6 1. How do you feel now? – Tôi cảm thấy tốt hơn. A. too much B. less C. a lot D. a lot 2. …………… cuốn sách là của bạn hay của tôi? A. Ai B. Ai

Câu trả lời ( )

 1. bichlian

  0

  2022-06-30T14: 32: 01 + 00: 00 Ngày 30 tháng 6 năm 2022 lúc 2:32 chiều
  Câu trả lời

  1 C

  2. BỎ

  3. Một

  4. BỎ

  5. CŨ

  6. BỎ

  7. Một

  8. DỄ DÀNG

  9. Một

  10. Một

  11. Một

  12. CŨ

  13. DỄ DÀNG

  14. CŨ

  15. D (không chắc chắn)

 2. thienthanh

  0

  2022-06-30T14: 32: 11 + 00: 00 Ngày 30 tháng 6 năm 2022 lúc 2:32 chiều
  Câu trả lời

  1 C

  2. BỎ

  3. Một

  4. BỎ

  5. CŨ

  6. BỎ

  7. Một

  8. DỄ DÀNG

  9. Một

  10. Một

  11. Một

  12. CŨ

  13. DỄ DÀNG

  14. CŨ

  15. BỎ

Leave A Reply

Your email address will not be published.