Business is booming.

Tiếng Anh lớp 5 nói “I” trong câu “I love Vietnam”. Từ loại gì? đại từ danh từ tính từ động từ Câu 2: Trạng thái sung sướng.

0
Tiếng Anh lớp 5 nói “I” trong câu “I love Vietnam”. Từ loại gì? đại từ danh từ tính từ động từ Câu 2: Trạng thái sung sướng.

Câu trả lời ( )

 1. truongankim

  0

  2022-07-02T04: 25: 18 + 00: 00 Ngày 2 tháng 7 năm 2022 lúc 4:25 sáng
  Câu trả lời

  Vấn đề 1: Từ “tôi” trong câu “Tôi yêu Việt Nam”. Từ loại gì?

  đại từ

  Tên

  tính từ

  động từ

  → Đây là đại từ je, dùng để xưng hô

  Câu 2 : Trạng thái sung sướng do cảm thấy được hoàn toàn viên mãn là ý nghĩa của từ nào dưới đây?

  vui mừng

  may mắn

  hăng hái

  Thoải mái

  → Bất cứ khi nào chúng ta đạt được điều gì đó vui vẻ hoặc làm được điều gì đó tốt đẹp, chúng ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ.

  Vấn đề 3: Trong câu “Tôi đã nhìn thấy một tâm hồn đẹp trong một cậu bé nghèo.” Từ tôi chiếm vị trí nào như một đại từ trong câu?

  trạng từ

  vấn đề

  Thuộc tính

  Trạng từ

  → Mặt trời: Tôi

 2. hoaiphuong

  0

  2022-07-02T04: 25: 29 + 00: 00 Ngày 2 tháng 7 năm 2022 lúc 4:25 sáng
  Câu trả lời

  √√ của “I” trong câu “I love Vietnam”. Từ loại gì?

  – thuộc loại đại từ

  Câu 2: Trạng thái sung sướng do cảm thấy trọn vẹn là ý nghĩa của từ nào dưới đây?

  câu trả lời ; – vui mừng

  Câu 3: Trong câu “Tôi đã nhìn thấy một tâm hồn đẹp đẽ ở một cậu bé nghèo. Tôi có vị trí gì với tư cách là đại từ trong câu?

  câu trả lời ; – vấn đề

  #wcdi

  @loveenglisha vui lòng gửi

  Lời chúc tốt nhất

  √√√ câu trả lời tốt, tôi hứa

Leave A Reply

Your email address will not be published.