Business is booming.

Tiếng Anh lớp 5 I. Viết các dạng quá khứ của động từ: (2 ms) 1. Teaching Dạy 6. carry ………………. 2. học đã học 7. đọc …………………… .. 3. mặc ………………. 8. ổ ………….

0
Tiếng Anh lớp 5 I. Viết các dạng quá khứ của động từ: (2 ms) 1. Teaching Dạy 6. carry ………………. 2. học đã học 7. đọc …………………… .. 3. mặc ………………. 8. ổ ………….

Câu trả lời ( )

 1. aihong

  0

  2022-07-01T01: 51: 27 + 00: 00 Ngày 1 tháng 7 năm 2022 lúc 1:51 sáng
  Câu trả lời

  3. mòn

  4. đã học

  5. hoan nghênh

  6. mang theo

  7 đọc

  8. dẫn

  9. sống

  10. Rất thích

 2. Quỳnh Nghi

  0

  2022-07-01T01: 52: 09 + 00: 00 Ngày 1 tháng 7 năm 2022 lúc 1:52 sáng
  Câu trả lời

  3. mặc -> mặc (không đều)

  4. học tập -> học tậptôi ed)

  5.cheer -> hoan nghênh (đã thêm ed)

  6. wear -> wear (không đều)

  7. đọc -> đọc (điện thoại không thường xuyên)

  8. drive -> drive (thêm d vì e có sẵn)

  9. live -> đã sống (thêm vào)

  10 enjoy-> enjoy (thêm vào giống như play-play)

Leave A Reply

Your email address will not be published.