Business is booming.

Tiếng Anh lớp 11 Thật bất ngờ khi bạn ở đây

0
Tiếng Anh lớp 11 Thật bất ngờ khi bạn ở đây

Câu trả lời ( )

 1. haiyen

  0

  2022-07-02T04: 37: 19 + 00: 00 Ngày 2 tháng 7 năm 2022 lúc 4:37 sáng
  Câu trả lời

  Đó là một bất ngờ thú vị Bạn ở đây.

  ⇒ Thật là bất ngờ gặp gỡ Bạn là.

  ⇒ Cấu trúc: S + bất ngờ + thành V

 2. haianh

  0

  2022-07-02T04: 37: 39 + 00: 00 Ngày 2 tháng 7 năm 2022 lúc 4:37 sáng
  Câu trả lời

  Đó là một bất ngờ thú vị… .bạn ở đây

  => nhập “để xem”

  Dịch: Thật là ngạc nhiên khi thấy bạn ở đây.

  Cấu trúc bất ngờ tại Vinfi: ngạc nhiên trước, ngạc nhiên.

  #Nói dối

Leave A Reply

Your email address will not be published.