Business is booming.

Tiếng Anh lớp 10 ====== bạn có làm khi rảnh không? A. Làm thế nào B. Ở đâu C. Cái gì

0
Tiếng Anh lớp 10 ====== bạn có làm khi rảnh không? A. Làm thế nào B. Ở đâu C. Cái gì

Câu trả lời ( )

 1. Ngocquynh

  0

  2022-07-11T20: 23: 45 + 00: 00 07/11/2022 lúc 20:23
  Câu trả lời

  Nó là gì

  Dịch: Bạn làm gì khi có thời gian rảnh?

 2. baothah

  0

  2022-07-11T20: 23: 54 + 00: 00 07/11/2022 lúc 20:23
  Câu trả lời

  `C`: Cái gì

  `-` How: dùng để hỏi cách bạn làm một việc gì đó hoặc đến một địa điểm

  `Ví dụ`: How + going / go + S + to school?

  `- Where được sử dụng để hỏi về một địa điểm

  `- Tại sao được dùng để hỏi tại sao

  `-` Được dùng để hỏi về điều gì đó, hoặc mk 1 làm việc gì đó lúc rảnh rỗi.

  `-` Ai trong câu này nói: bạn có làm khi bạn có thời gian rảnh không? : Bạn sẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

  `=>` Câu hỏi này không hỏi bạn làm việc gì đó hay đi đến một địa điểm nào đó như thế nào ‘=> `Nhập` A’

  `=>` Câu hỏi này không hỏi về vị trí `=>` Nhập `B`

  `=>` Câu hỏi này không hỏi lý do ‘=> `Gõ` D`

  `=>` Chọn `C ‘

Leave A Reply

Your email address will not be published.