Business is booming.

Tài liệu Tiếng Anh lớp 9 Truyện ngắn của chị đã đạt giải nhất cuộc thi viết. Anh ấy tự tin về điều đó. Này này = -.

0
Tài liệu Tiếng Anh lớp 9 Truyện ngắn của chị đã đạt giải nhất cuộc thi viết. Anh ấy tự tin về điều đó. Này này = -.

Trả lời ( )

 1. Ngocdiep

  0

  2022-05-23T06: 03: 58 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 6:03 sáng
  Câu trả lời

  Truyện ngắn của anh đoạt giải nhất cuộc thi viết. Anh ấy tự tin về điều đó.-> Anh ấy rất tự tin rằng truyện ngắn của mình sẽ đoạt giải nhất trong cuộc thi viết.

 2. annhocbichchau

  0

  2022-05-23T06: 04: 07 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 6:04 sáng
  Trả lời

  – Truyện ngắn của anh sẽ đoạt giải nhất cuộc thi viết. Anh ấy tự tin về điều đó.

  -> Anh ấy rất tự tin rằng truyện ngắn của mình sẽ đoạt giải nhất trong cuộc thi viết.

  Dịch:

  – Truyện ngắn của anh sẽ đoạt giải nhất cuộc thi viết. Anh ấy tự tin về điều đó.

  -> Anh ấy rất tự tin vì truyện ngắn của mình sẽ đoạt giải nhất cuộc thi viết.

Leave A Reply

Your email address will not be published.