Business is booming.

Tài liệu Tiếng Anh lớp 7 tập 1. Let’s see a Detective film? Còn về ===. ? 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

0
Tài liệu Tiếng Anh lớp 7 tập 1. Let’s see a Detective film? Còn về ===. ? 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Câu trả lời ( )

 1. Cảm ơn

  0

  2022-07-30T02: 10: 44 + 00: 00 Ngày 30 tháng 7 năm 2022 lúc 02:10 sáng
  Câu trả lời

  Hãy đi xem một bộ phim tội phạm?

  => Xem phim trinh thám thì sao?

  Dịch bệnh : Bạn cảm thấy thế nào khi chúng ta cùng nhau đi xem một bộ phim trinh thám?

 2. minhguyrttuanh

  0

  2022-07-30T02: 10: 47 + 00: 00 Ngày 30 tháng 7 năm 2022 lúc 02:10 sáng
  Câu trả lời

  Raison:Viết lại câu với mức độ đều đặn yêu cầu ai đó làm điều gì đó.

  Hãy + làm gì đó…?

  => Làm thế nào về + N / v-ing…. ?

  Để làm bài tập về nhà của một người

  Hãy đi xem một bộ phim tội phạm?

  => Xem phim trinh thám thì sao?

  Ồ tốt!

  Xin vui lòng tốt nhất!

  #Tamthatthat

Leave A Reply

Your email address will not be published.