Business is booming.

Tài liệu lịch sử lớp 6 3. Vì sao đồ sắt vẫn tiếp tục phát triển ở nước ta bất chấp những hạn chế của nhà Hán? A. Quyết tâm đấu tranh giành độc lập. B. Yêu cầu cần thiết

0
Tài liệu lịch sử lớp 6 3. Vì sao đồ sắt vẫn tiếp tục phát triển ở nước ta bất chấp những hạn chế của nhà Hán? A. Quyết tâm đấu tranh giành độc lập. B. Yêu cầu cần thiết

Trả lời ( )

 1. khanhchau

  0

  2022-05-23T19: 00: 20 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 7:00 tối
  Câu trả lời

  Tại sao đồ sắt vẫn tiếp tục phát triển ở nước ta bất chấp những hạn chế của nhà Hán?

  A. Quyết tâm đấu tranh giành độc lập.

  B. Yêu cầu cấp thiết phải được phát triển.

  C. Nước ta có nhiều mỏ sắt.

  D. Nước ta có nhiều thợ rèn

  Chi tiết nào không chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển?

  A. Biết dùng cày sắt do trâu kéo.

  B. Biết đắp đê, trồng lúa hai vụ.

  C. Biết sử dụng các biện pháp sinh học để diệt sâu bệnh.

  D. Biết sử dụng máy gặt để gặt lúa

  HỌC TỐT ~~

 2. Ngochuong

  0

  2022-05-23T19: 00: 30 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 7:00 tối
  Câu trả lời

  -Vì sao đồ sắt vẫn tiếp tục phát triển ở nước ta bất chấp những hạn chế của nhà Hán?

  => Quyết tâm đấu tranh giành độc lập.

  – Đâu không phải là chi tiết chứng tỏ nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển?

  => C Biết sử dụng các biện pháp sinh học để diệt sâu hại

Leave A Reply

Your email address will not be published.