Business is booming.

Tác giả của tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá và Truyện Kiều lớp 9 là ai?

0
Tác giả của tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá và Truyện Kiều lớp 9 là ai?

Câu trả lời ( )

 1. haianh

  0

  2022-07-21T09: 10: 41 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 9:10 sáng
  Câu trả lời

  Tác giả của đội tàu đánh cá là Huyền

  Tác giả Truyện Kiều là Nguyễn Du

  chân thành

 2. Minhuyen

  0

  2022-07-21T09: 11: 14 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 9:11 sáng.
  Câu trả lời

  Tác giả Đoàn thuyền đánh cá là Huy Cận

  Tác giả Truyện Kiều là Nguyễn Du.

Leave A Reply

Your email address will not be published.