Business is booming.

Sinh học lớp 9 Mỗi chu kì xoắn của ADN cao 34 A và gồm 10 cặp nuclêôtit. Vậy chiều dài mỗi cặp nuclêôtit ứng với bao nhiêu A?

0
Sinh học lớp 9 Mỗi chu kì xoắn của ADN cao 34 A và gồm 10 cặp nuclêôtit. Vậy chiều dài mỗi cặp nuclêôtit ứng với bao nhiêu A?

Câu trả lời ( )

 1. Kimonan

  0

  2022-07-02T04: 28: 38 + 00: 00 Ngày 2 tháng 7 năm 2022 lúc 4:28 sáng
  Câu trả lời

  Câu trả lời: 3,4AOh

  Giải thích các bước:

  Chiều dài mỗi nucleotit: 34: 10 = 3,4

 2. kimguen

  0

  2022-07-02T04: 28: 51 + 00: 00 Ngày 2 tháng 7 năm 2022 lúc 4:28 sáng
  Câu trả lời

  Chiều dài của mỗi cặp trần:

  $ 34 ÷ 10 = 3,4A ^ o $

Leave A Reply

Your email address will not be published.