Business is booming.

Sinh học lớp 9 Điều gì sẽ xảy ra nếu nguyên phân không thể hình thành? Các tế bào con A giống nhau và giống với tế bào mẹ B để tạo thành tế bào

0
Sinh học lớp 9 Điều gì sẽ xảy ra nếu nguyên phân không thể hình thành? Các tế bào con A giống nhau và giống với tế bào mẹ B để tạo thành tế bào

Câu trả lời ( )

 1. Tuyetnhung

  0

  2022-07-01T02: 13: 45 + 00: 00 Ngày 1 tháng 7 năm 2022 lúc 02:13
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Điều gì sẽ xảy ra nếu nguyên phân không thể được hình thành?

  Tế bào con giống nhau và giống tế bào mẹ

  B tạo thành tế bào có 4n nhiễm sắc thể

  C tạo thành 2 tế bào trong đó một tế bào đột biến và một tế bào bình thường

  Nguyên phân D không xảy ra

  -> Chọn câu B em nhé

  Để học tốt !!!

 2. langocha

  0

  2022-07-01T02: 14: 01 + 00: 00 Ngày 1 tháng 7 năm 2022 lúc 2:14 sáng
  Câu trả lời

  Điều gì sẽ xảy ra nếu nguyên phân không thể được hình thành?

  Tế bào con giống nhau và giống tế bào mẹ

  B tạo thành tế bào có 4n nhiễm sắc thể

  C tạo thành 2 tế bào trong đó một tế bào đột biến và một tế bào bình thường

  Nguyên phân D không xảy ra

  Câu hỏi hơi rắc rối, nhưng tôi nghĩ câu hỏi này hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu nguyên phân, thoi phân bào không được tạo ra.

Leave A Reply

Your email address will not be published.