Business is booming.

Sinh học lớp 7 Động vật nguyên sinh nào sau đây có cấu tạo phức tạp? A. Trùng roi. B. Sự biến đổi. C. Giày phù hợp. D.

0
Sinh học lớp 7 Động vật nguyên sinh nào sau đây có cấu tạo phức tạp? A. Trùng roi. B. Sự biến đổi. C. Giày phù hợp. D.

Câu trả lời ( )

 1. haianh

  0

  2022-07-21T09: 04: 09 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 9:04 sáng
  Câu trả lời

  Động vật nguyên sinh nào sau đây có cấu tạo phức tạp?

  A. Trùng roi. B. Sự biến đổi. C. Giày phù hợp. D. Bánh xe ăn khớp.

 2. maianhtu

  0

  2022-07-21T09: 04: 38 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 9:04 sáng
  Câu trả lời

  Động vật nguyên sinh nào sau đây có cấu tạo phức tạp?

  A. Trùng roi.

  B. Sự biến đổi.

  C. Giày phù hợp.

  D. Bánh xe ăn khớp.

  Trong số các động vật nguyên sinh, động vật có cấu tạo phức tạp nhất là động vật có tủy.

Leave A Reply

Your email address will not be published.