Business is booming.

Sinh học lớp 12 Bốn tế bào có kiểu gen Aa

0
Sinh học lớp 12 Bốn tế bào có kiểu gen Aa

Câu trả lời ( )

 1. maianhnhi

  0

  2022-07-11T09: 06: 55 + 00: 00 07/11/2022 lúc 09:06
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  GỠ BỎ

  Giải thích các bước:

  Tế bào sinh tinh tối đa cho $ 2 $ của giao tử

  Vì vậy, 4 tế bào meiotic tạo ra tối đa

  $ 4,2 = $ 8 giao tử

  Chọn XÓA

Leave A Reply

Your email address will not be published.