Business is booming.

Sinh học lớp 10 Một tế bào Drosophila có 2n = 8 nguyên phân. Hãy xác định: a. Số lượng nhiễm sắc thể, tâm động và crômatit trong tế bào này qua quá trình nguyên phân

0
Sinh học lớp 10 Một tế bào Drosophila có 2n = 8 nguyên phân. Hãy xác định: a. Số lượng nhiễm sắc thể, tâm động và crômatit trong tế bào này qua quá trình nguyên phân

Để đáp ứng ( )

 1. phuongthuy

  0

  2022-03-01T05: 58: 17 + 00: 00 Ngày 1 tháng 3 năm 2022 lúc 5:58 sáng
  Để đáp ứng

  Một,

  Giai đoạn đầu: 8 nhiễm sắc thể kép, 8 tâm động, 16 crômatit

  Pha giữa: 8 nhiễm sắc thể kép, 8 tâm động, 16 crômatit

  Siêu âm: 16 nhiễm sắc thể đơn, 16 tâm động, 0 crômatit

  Kết thúc: 8 nhiễm sắc thể đơn, 8 tâm động, 0 crômatit

  b. Số ô được tạo là: $ 2 ^ {3} $ = 8 ô.

 2. hienchau

  0

  2022-03-01T05: 58: 24 + 00: 00 Ngày 1 tháng 3 năm 2022 lúc 5:58 sáng
  Để đáp ứng

  Để đáp ứng:

  Số lượng nhiễm sắc thể, tâm động và crômatit trong tế bào này qua quá trình nguyên phân

  -Prophase: 8 nhiễm sắc thể kép, 8 tâm động, 16 crômatit

  – Chuyển pha: 8 NST kép, 8 tâm động, 16 crômatit.

  Hậu pha: 16 nhiễm sắc thể đơn, 16 tâm động, 0 crômatit

  -Tinh thể: 8 nhiễm sắc thể đơn, 8 tâm động, 0 crômatit

  * Số tế bào được tạo ra từ 3 lần nguyên phân liên tiếp là:

  2 ^ 3 = 8 TB

  Giải thích các bước:

  -Áp dụng biểu đồ và công thức pp cơ bản để giải bài toán Nguyên phân và nguyên phân

  Bạn tham khảo

  Bản quyền: #Toki

  Nghiêm cấm reup, tố cáo sai sự thật dưới mọi hình thức…

Leave A Reply

Your email address will not be published.