Business is booming.

Sách Tin học lớp 6 A dày 200 trang nếu lưu trên đĩa thì dung lượng khoảng 5MB, đĩa cứng 40GB có thể chứa được bao nhiêu quyển?

0
Sách Tin học lớp 6 A dày 200 trang nếu lưu trên đĩa thì dung lượng khoảng 5MB, đĩa cứng 40GB có thể chứa được bao nhiêu quyển?

Câu trả lời ( )

 1. Tuấn

  0

  2022-07-11T20: 30: 01 + 00: 00 07/11/2022 lúc 8:30 tối
  Câu trả lời

  Trả lời 5 bảng

  lấy 200 / 40GB = 5

  cho tôi tội nhất :)))

 2. Giahan

  0

  2022-07-11T20: 30: 33 + 00: 00 07/11/2022 lúc 8:30 tối
  Câu trả lời

  8192 bảng Anh.

  Giải thích

  Đĩa cứng 40GB có thể lưu trữ số lượng sách như sau:

  (40 x 1024): 5 = 8192 (pao)

Leave A Reply

Your email address will not be published.