Business is booming.

Ppp trợ giúp máy tính lớp 11 Tôi cần gapa

0
Ppp trợ giúp máy tính lớp 11 Tôi cần gapa

Câu trả lời ( )

 1. langoc

  0

  2022-07-01T15: 39: 45 + 00: 00 Ngày 1 tháng 7 năm 2022 lúc 3:39 chiều
  Câu trả lời

  Câu 1. Khi muốn lưu điểm trung bình môn học dưới dạng số có phần thập phân thì phải khai báo kiểu dữ liệu nào sau đây?
  Một thực
  Câu 2 Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khi khai báo biến x nhận một giá trị nguyên
  Nhật ký nào dưới đây DỪNG LẠI?
  B. Var x: integer;
  Câu 3. Câu nào sau đây nói đúng hơn về ngôn ngữ lập trình?
  Ngôn ngữ lập trình bao gồm.
  C. Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao.
  Câu 4: Chương trình từ khóa dùng để khai báo đối tượng nào sau đây?.
  B. tên chương trình.
  Câu 5. Phần thân của chương trình được đặt giữa cặp từ khóa nào sau đây?
  C. Bắt đầu… Kết thúc
  Câu 6: Kiểu dữ liệu là kiểu byte?
  B.Integer
  Câu 7. Kiểu ký tự được khai báo bằng từ chuẩn nào sau đây?
  D. Char
  8A 9B 10C 11B 12D 13C 14C

 2. bichlian

  0

  2022-07-01T15: 39: 52 + 00: 00 Ngày 1 tháng 7 năm 2022 lúc 3:39 chiều
  Câu trả lời

  Câu hỏi 1: Kiểu dữ liệu thập phân: Real
  => Đáp án A
  Câu hỏi 2: Kiểu dữ liệu số nguyên: Integer
  => Câu trả lời là KHÔNG
  Câu 3: Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao
  => Đáp án C
  Câu 4: Từ khoá Chương trình khai báo tên chương trình
  => Câu trả lời là KHÔNG
  Câu 5: Phần thân của chương trình được đặt trong cặp từ khóa Start .. End.
  => Đáp án C
  Câu 6: Kiểu dữ liệu byte thuộc kiểu dữ liệu nguyên dương 0 .. 255
  => Câu trả lời là KHÔNG
  Câu 8: Các biến được khai báo bằng khóa Var
  => Đáp án A
  Câu 9: Mỗi ngôn ngữ lập trình nói chung đều có các thành phần cơ bản là bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa
  => Câu trả lời là KHÔNG
  Câu 10: Đặc tính không hằng trong chương trình: giá trị biến
  => Đáp án C
  Câu 11: Khi chạy chương trình, giá trị của biến có thể thay đổi
  => Câu trả lời là KHÔNG
  Cấp độ 12: Bảng chữ cái được tạo thành từ các chữ cái, số và các ký tự đặc biệt
  => Câu trả lời DỄ DÀNG
  Câu 13: Khi khai báo danh sách các biến có cùng kiểu dữ liệu, các tên biến cách nhau bằng dấu phẩy (,)
  => Đáp án C
  Câu 14: Các biến được khai báo với cú pháp: Var : ;
  => Đáp án C

Leave A Reply

Your email address will not be published.