Business is booming.

Ở môn toán lớp 5, một gia đình 3 người ăn được 15 kg gạo trong 12 ngày

0
Ở môn toán lớp 5, một gia đình 3 người ăn được 15 kg gạo trong 12 ngày

Câu trả lời ( )

 1. Ngochoa

  0

  2022-07-25T18: 38: 06 + 00: 00 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 lúc 6:38 chiều
  Câu trả lời

  Trả lời + Giải thích các bước giải:

  Vì cùng một lượng thức ăn, số lượng người ăn là “3” lần, do đó, số lượng ngày cũng cần giảm đi “3” lần.

  15 kg gạo đó đủ cho 9 người ăn trong số ngày, tức là:

  `12: 3 = 4` (ngày)

  A / w: `4` ngày

 2. halan

  0

  2022-07-25T18: 38: 15 + 00: 00 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 lúc 6:38 chiều
  Câu trả lời

  Giải thích các bước:

  Đầu tiên Người ăn hết số gạo này trong số ngày là:

  `12 × 3 = 36 ‘(ngày)

  9 người ăn hết số gạo này trong số ngày, tức là:

  `36: 9 = 4` (ngày)

  Trả lời: 4 ngày

Leave A Reply

Your email address will not be published.