Business is booming.

Ở môn Ngữ văn lớp 5, từ “họ” trong câu “Nhà vua gọi họ về hỏi thăm hành trình” là: A. danh từ B. động từ C. tính từ D. đại từ.

0
Ở môn Ngữ văn lớp 5, từ “họ” trong câu “Nhà vua gọi họ về hỏi thăm hành trình” là: A. danh từ B. động từ C. tính từ D. đại từ.

Câu trả lời ( )

 1. Huyenmi

  0

  2022-07-01T15: 25: 58 + 00: 00 Ngày 1 tháng 7 năm 2022 lúc 3:25 chiều
  Câu trả lời

  Từ “họ” trong câu “Nhà vua gọi họ để hỏi thăm cuộc hành trình” là:

  Một cái tên

  B. động từ

  C. tính từ

  D. đại từ

  → Đại từ là một từ thay thế cho danh từ, động từ, v.v.

 2. dananhthu

  0

  2022-07-01T15: 26: 04 + 00: 00 Ngày 1 tháng 7 năm 2022 lúc 3:26 chiều
  Câu trả lời

  Từ “họ” trong câu “Nhà vua gọi họ để hỏi thăm cuộc hành trình” là:

  Một cái tên

  B. động từ

  C. tính từ

  D. đại từ

  `->` Bởi vì từ “họ” được sử dụng cho địa chỉ và dùng để thay thế tên (tên nhân vật).

Leave A Reply

Your email address will not be published.