Business is booming.

Ngữ văn lớp 9 Xác định lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên và thay bằng lời dẫn gián tiếp

0
Ngữ văn lớp 9 Xác định lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên và thay bằng lời dẫn gián tiếp

Câu trả lời ( )

 1. Ngochuong

  0

  2022-06-18T03: 40: 07 + 00: 00 Ngày 18 tháng 6 năm 2022 lúc 03:40 sáng
  Câu trả lời

  Nàng tắm giặt, ra bến Hoàng Giang, nhìn lên trời, than rằng người này xui xẻo, chồng con bỏ rơi, hươu không bay, tiếng dơ, thần sông. có bản lĩnh, xin anh ấy làm chứng. Vũ Nương đoan trang mà vẫn tiết độ… nhổ ra.

 2. phuongthuy

  0

  2022-06-18T03: 40: 37 + 00: 00 Ngày 18 tháng 6 năm 2022 lúc 03:40 sáng
  Câu trả lời

  Trích dẫn trực tiếp trong phần trích dẫn trên là:

  “Người này có tật xấu, chồng con bỏ, danh tiếng có gì sai khiến, thần sông có linh, xin hãy chứng giám. Nếu xứng đáng thì hãy giữ lấy trinh tiết, hãy giữ lấy sự trinh trắng của mình, ở trong nước xin việc Ngọc Mị Nương, xuống đất xin cỏ Yum Lòng dạ con cá, lừa chồng, dối con, dưới xin làm mồi cho. tôm cá, trên xin làm cơm cho diều quạ, chấp mọi người khạc nhổ ”.

  ⇒ Chuyển sang gián tiếp:

  → Nàng tắm giặt, ra bến Hoàng Giang nhìn lên trời than rằng mình là người đen đủi, đen đủi, chồng con ruồng bỏ, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải chịu tủi hổ, non sông. Chúa có một linh hồn, xin ngài làm chứng cho cô ấy. Nếu xứng đáng giữ được trinh tiết, liêm khiết, nàng sẽ vào đất xin làm ngọc Nương, xuống đất xin cỏ Ngu. mồi tôm cá, trên xin làm cơm cho diều quạ xin chịu hết nhổ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.