Business is booming.

Ngữ văn lớp 9: Em hiểu như thế nào về cụm từ “dàn đồng ca” trong câu: “Chúng tôi đến đây để đấu tranh chống lại cái này, cho tiếng nói của chúng tôi.

0
Ngữ văn lớp 9: Em hiểu như thế nào về cụm từ “dàn đồng ca” trong câu: “Chúng tôi đến đây để đấu tranh chống lại cái này, cho tiếng nói của chúng tôi.

Câu trả lời ( )

 1. Cảm ơn

  0

  2022-07-11T08: 49: 16 + 00: 00 07/11/2022 lúc 08:49
  Câu trả lời

  -> Thể hiện tiếng nói chung, sự đồng lòng, ý chí, quyết tâm không có vũ khí hạt nhân mà chỉ có cuộc sống hòa bình, công bằng.

 2. huongtram

  0

  2022-07-11T08: 49: 29 + 00: 00 07/11/2022 lúc 08:49
  Câu trả lời

  Thành ngữ “điệp khúc” trong câu có nghĩa là: tiếng nói chung, sự đồng lòng, đoàn kết của toàn nhân loại nhằm ngăn chặn và xóa bỏ chiến tranh hạt nhân, phấn đấu vì một thế giới hòa bình, bảo tồn thành quả tiến hóa của cuộc sống và nền văn minh trên Trái đất.

Leave A Reply

Your email address will not be published.