Business is booming.

Ngữ Văn lớp 8 NGỮ VĂN 8 Lúc đó tôi mới mười ba tuổi. Mẹ tôi ở Hà Nội buôn bán làm ăn thua lỗ nên về lại xóm này – quê ngoại của thầy tôi –

0
Ngữ Văn lớp 8 NGỮ VĂN 8 Lúc đó tôi mới mười ba tuổi.  Mẹ tôi ở Hà Nội buôn bán làm ăn thua lỗ nên về lại xóm này – quê ngoại của thầy tôi –

Câu trả lời ( )

  1. Giangnguyen

    0

    2022-06-29T12: 21: 38 + 00: 00 Ngày 29 tháng 6 năm 2022 lúc 12:21 chiều
    Câu trả lời

    Tiến sĩ, Mỹ, BC

Leave A Reply

Your email address will not be published.