Business is booming.

Ngữ văn lớp 5 Nêu nghĩa của từ chạy. b, bỏ chạy. c, Chạy ăn từng bữa.

0
Ngữ văn lớp 5 Nêu nghĩa của từ chạy. b, bỏ chạy. c, Chạy ăn từng bữa.

Trả lời ( )

 1. Hiennhi

  0

  2022-05-22T14: 35: 00 + 00: 00 Ngày 22 tháng 5 năm 2022 lúc 2:35 chiều
  Trả lời

  Tôi xin lỗi.

  -Chay là giọng nói của con voi hay một người đàn ông có thể mua được một cái com.

  ăn chay

  – chạy liên tiếp, rut quan hoặc chạy trong “giac”

 2. dantame

  0

  2022-05-22T14: 35: 09 + 00: 00 Ngày 22 tháng 5 năm 2022 lúc 2:35 chiều
  Câu trả lời

  b) tức là tiêu diệt, loại bỏ kẻ thù khi hắn đoái hoài đến bạn

  c) Phải làm việc để kiếm tiền nuôi sống từng bữa ăn

Leave A Reply

Your email address will not be published.