Business is booming.

Ngữ văn lớp 5 Câu 2 (1 điểm): Nêu tác dụng của từng dấu phẩy trong câu văn sau: Bên kia, sau một mùa đông mưa bão, cây cối

0
Ngữ văn lớp 5 Câu 2 (1 điểm): Nêu tác dụng của từng dấu phẩy trong câu văn sau: Bên kia, sau một mùa đông mưa bão, cây cối

Câu trả lời ( )

 1. avilan

  0

  2022-07-20T19: 11: 05 + 00: 00 Ngày 20 tháng 7 năm 2022 lúc 7:11 tối
  Câu trả lời

  Có hiệu quả:

  dấu phẩy (1): có tác dụng ngăn cách 2 bộ phận cũng giữ chức vụ trong câu.

  dấu phẩy (2): ngăn cách trạng ngữ, vị ngữ và chủ ngữ.

  dấu phẩy (3): ngăn cách các mệnh đề trong câu ghép

 2. haiyen

  0

  2022-07-20T19: 11: 09 + 00: 00 Ngày 20 tháng 7 năm 2022 lúc 7:11 tối
  Câu trả lời

  ảnh hưởng của dấu phẩy1: ngăn cách trạng ngữ, vị ngữ và chủ ngữ.

  ảnh hưởng của dấu phẩy2: ngăn cách các mệnh đề trong câu ghép

  ảnh hưởng của dấu phẩy3: ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu

  Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn

Leave A Reply

Your email address will not be published.