Business is booming.

Ngữ văn 7 Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: Hai con dê ”Một buổi sáng, hai con dê gặp nhau trên một

0
Ngữ văn 7 Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: Hai con dê ”Một buổi sáng, hai con dê gặp nhau trên một

Để đáp ứng ( )

 1. diemmy

  0

  2022-02-20T10: 27: 31 + 00: 00 Ngày 20 tháng 2 năm 2022 lúc 10:27 sáng.
  Để đáp ứng

  a) từ lá: nhỏ

  b) Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt tự sự

  C) Từ nội dung trên, chúng ta rút ra bài học là phải biết nhường nhịn nhau, không tranh giành lợi ích cá nhân để rồi gây hậu quả lớn.

 2. danthu

  0

  2022-02-20T10: 28: 03 + 00: 00 Ngày 20 tháng 2 năm 2022 lúc 10:28 sáng.
  Để đáp ứng

  a) Từ ghép: một bộ phận nhỏ thuộc từ láy toàn bộ, nhường cho bộ phận hủi.

  b) phương thức chính: tự sự, nội dung là hai chú dê con, không ai chịu nhường ai.

  c) Bài học: luôn biết nhường nhịn người khác. Nó sẽ giúp chúng ta được người khác yêu quý và tạo ra một xã hội lành mạnh.

Leave A Reply

Your email address will not be published.