Business is booming.

Môn tin học lớp 8 ơi giải đáp giúp em 1 tiết

0
Môn tin học lớp 8 ơi giải đáp giúp em 1 tiết

Câu trả lời ( )

 1. danannhhu

  0

  2022-05-24T08: 15: 05 + 00: 00 Ngày 24 tháng 5 năm 2022 lúc 8:15 sáng
  Câu trả lời

  sử dụng crt;
  var i, S: byte;
  bắt đầu
  clrscr;
  for i: = 1 to 10 do S: = S + i;
  write (‘Điển hình:’, S);
  đọc
  chấm dứt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.