Business is booming.

Môn Tiếng Anh lớp 9 ĐÁNH DẤU CHỮ A, B, C, D ĐỂ CHỈ ĐỊNH CÂU KẾT HỢP TỐT NHẤT MỖI CẶP CỦA CẶP CẶP

0
Môn Tiếng Anh lớp 9 ĐÁNH DẤU CHỮ A, B, C, D ĐỂ CHỈ ĐỊNH CÂU KẾT HỢP TỐT NHẤT MỖI CẶP CỦA CẶP CẶP

Trả lời ( )

 1. phuongthuy

  0

  2022-04-10T06: 23: 01 + 00: 00 Ngày 10 tháng 4 năm 2022 lúc 6:23 sáng
  Trả lời

  B

  – Đề: Chúng mình đi chợ Đồng Xuân. Chúng tôi trở về TP.HCM bằng máy bay lúc 7 giờ tối.

  A: Chúng tôi đến chợ Đồng Xuân khi về đến TP.HCM lúc 7:00 tối.

  B: Trước khi trở về thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã đi chợ Đồng Xuân.

  C: Chúng tôi đi chợ Đồng Xuân để về thành phố Hồ Chí Minh lúc 7 giờ sáng.

  D: Khi chúng tôi đến chợ Đồng Xuân, chúng tôi bay đến TP.HCM lúc 7 giờ tối.

 2. Ngochuong

  0

  2022-04-10T06: 23: 23 + 00: 00 Ngày 10 tháng 4 năm 2022 lúc 6:23 sáng
  Trả lời

  Chúng tôi đến chợ Đồng Xuân. Chúng tôi bay đến Thành phố Hồ Chí Minh lúc 7 giờ tối.

  A. Chúng tôi đến chợ Đồng Xuân trong khi bay đến thành phố Hồ Chí Minh lúc 7:00 tối.

  B. Trước khi bay về TP HCM lúc 7:00 tối, chúng tôi đến chợ Đồng Xuân

  C. Chúng tôi đi chợ Đồng Xuân để về TP HCM lúc 7 giờ tối.

  D. Khi chúng tôi đi chợ Đồng Xuân, chúng tôi trở về Thành phố Hồ Chí Minh lúc 7 giờ tối.

  Câu trả lời đúng là b

Leave A Reply

Your email address will not be published.