Business is booming.

Môn Tiếng Anh lớp 9 1 =… muốn sản phẩm không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn tiết kiệm chi phí (tiêu dùng) 2. Mặt trời có thể là một – .. nguồn

0
Môn Tiếng Anh lớp 9 1 =… muốn sản phẩm không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn tiết kiệm chi phí (tiêu dùng) 2. Mặt trời có thể là một – .. nguồn

Câu trả lời ( )

 1. khanhngan

  0

  2022-05-25T09: 06: 30 + 00: 00 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 9:06 sáng
  Câu trả lời

  1. người tiêu dùng

  2. hiệu quả

  3. đổi mới

  4. có thể

  5. nhỏ giọt

 2. thucquyen

  0

  2022-05-25T09: 06: 59 + 00: 00 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 9:06 sáng
  Câu trả lời

  1, người tiêu dùng

  2, hiệu quả

  3, đổi mới

  4, cuối cùng

  5, nhỏ giọt

Leave A Reply

Your email address will not be published.