Business is booming.

Môn Tiếng Anh lớp 8 V. Hoàn thành các câu với dạng đúng hoặc thì của các động từ trong ô trống. 1. Cô ấy ___________ món quà bằng giấy đỏ và cà vạt

0
Môn Tiếng Anh lớp 8 V. Hoàn thành các câu với dạng đúng hoặc thì của các động từ trong ô trống. 1. Cô ấy ___________ món quà bằng giấy đỏ và cà vạt

Câu trả lời ( )

 1. Tuyetnhung

  0

  2022-06-20T07: 21: 00 + 00: 00 Ngày 20 tháng 6 năm 2022 lúc 7:21 sáng
  Câu trả lời

  Đầu tiên. phong bì

  2. tôn trọng

  3. phản ánh

  4. phá vỡ

  5. quá khứ

  6. Thờ

  7. lấy

  8. đến được với nhau

Leave A Reply

Your email address will not be published.