Business is booming.

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Tìm Lỗi Sai Các em thích ĐỌC SÁCH khi rảnh rỗi.

0
Môn Tiếng Anh Lớp 7 Tìm Lỗi Sai Các em thích ĐỌC SÁCH khi rảnh rỗi.

Câu trả lời ( )

 1. Giangnguyen

  0

  2022-06-18T16: 39: 13 + 00: 00 Ngày 18 tháng 6 năm 2022 lúc 4:39 chiều
  Câu trả lời

  Lỗi: đã đọc

  Chỉnh sửa: Đang đọc

  Chúng ta có cấu trúc: S + be + fond of + V-ing / N: like to do something / Like Something

  => Động từ đọc phải thêm hậu tố, nhưng không được giữ nguyên

 2. havu

  0

  2022-06-18T16: 39: 28 + 00: 00 Ngày 18 tháng 6 năm 2022 lúc 4:39 chiều
  Câu trả lời

  `=>` Đọc sách ‘=> `Đọc sách

  `=>` Loving + Ving: Yêu thích làm điều gì đó

  `=>` Vì vậy, ở đây nên là `1` Ving không phải V (nu)

  `-` Dịch: họ thích đọc sách trong thời gian rảnh rỗi

Leave A Reply

Your email address will not be published.